promileDziałania profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Paszkówce w ramach „VIII Gminnego Tygodnia Profilaktycznego”

Tegoroczna akcja profilaktyczna przebiegała pod hasłem „Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”. W ramach tej akcji udało się bezpiecznie przeprowadzić takie działania jak:

- Konkurs plastyczny dla wszystkich klas pod hasłem „ Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”

- Szkolenie online dla liderów szkolnych

- Konkurs literacki w klasach starszych

- Rozdanie rodzicom dzieci przedszkolnych Deklaracji Odpowiedzialnego Pasażera/ Świadka

- Przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat „Wolność bez promili”

Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursie plastycznym i literackim. 6 prac plastycznych i 9 prac literackich zostało przesłanych do Wieliczki. Jeden z uczniów klasy piątej zaprojektował Dyplom Dla Wzorowego Kierowcy. Niestety w dobie pandemi nie udało się spotkać z kierowcami i wręczyć takiego dyplomu. Mamy nadzieję, że zrealizujemy to przedsięwzięcie w następnym roku. Rodzice składają deklaracje w szkole. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat „Wolność bez promili”, które miały na celu uświadomienie dzieciom, iż wolność nie jest robieniem tego co ja chcę. Nasza wolność, aby była prawdziwa powinna wiązać się z myśleniem o konsekwencjach i innych ludziach, którzy zależą od naszych wyborów. Uczniowie doszli do wniosku, że razem możemy uratować ludzi przed śmiercią, kalectwem, utratą wolności.

 

Zobacz galerię zdjęć